Home

Twee marmeren handen

Neurodivers?

Autisme wordt officieel een stoornis genoemd. Gelukkig wordt er steeds meer erkend dat het niet een stoornis is, maar een variant. Een variant waarmee je weliswaar echt een handicap kunt hebben, maar die in alle opzichten gelijkwaardig is aan niet-autistisch.

Om de nadruk te leggen op die gelijkwaardigheid, is het begrip neurodiversiteit in het leven geroepen: het idee dat er verschillende manieren zijn waarop de hersenen zich kunnen ontwikkelen. Eén van die manieren is de autistische ontwikkeling van de hersenen. Een andere manier is de neurotypische ontwikkeling (die vaak normaal wordt genoemd).

Vaak ook worden andere ontwikkelingen onder neurodivers geschaard: ADHD bijvoorbeeld. Hier zullen we het vooral over autisme hebben.

Neurodiverse relaties?

Een neurodiverse relatie is een relatie waarin een van beiden autistisch is, of waarin beiden autistisch zijn. Degene die autistisch is kan man of vrouw zijn (steeds meer wordt duidelijk dat vrouwen misschien wel net zo vaak autistisch zijn als mannen), en de relatie kan zijn tussen man en vrouw, tussen vrouwen, of tussen mannen.

Waarom deze site?

Er bestaat geen relatie zonder problemen.

In tegenstelling tot voor neurotypische relaties, bestaat er erg weinig aan hulp voor neurodiverse relaties. Er zijn weinig relatietherapeuten die iets van autisme weten, en er is weinig te vinden in boeken of op internet, dat speciaal gericht is op neurodiverse relaties.

Tegelijkertijd, omdat autisme steeds beter herkend wordt, ook bij volwassenen, en ook bij vrouwen, zijn er steeds meer relaties waarin beide partners weten dat een van beiden autistisch is, of waarin beiden autistisch zijn. Vaak ook is er het vermoeden van autisme bij een van beiden.

Op deze site verzamelen we adviezen, boekbesprekingen, wetenswaardigheden over autisme, kortom alles wat je behulpzaam kan zijn in een neurodiverse relatie.

We richten ons daarbij zowel op partners die zelf neurotypisch zijn, als op partners die autistisch zijn.