Neurodivers?

Autisme wordt officieel een stoornis genoemd. Gelukkig wordt er steeds meer erkend dat het niet een stoornis is, maar een andere ontwikkeling. Met die andere ontwikkeling kun je, in een maatschappij die op `normaal’ is ingesteld, je weliswaar echt een handicap hebben, maar je bent er in alle opzichten gelijkwaardig mee aan wie niet autistisch is.

Om de nadruk te leggen op die gelijkwaardigheid, is het begrip neurodiversiteit in het leven geroepen. Neurodiversiteit slaat op het idee dat er verschillende manieren zijn waarop de hersenen zich kunnen ontwikkelen. Eén van die manieren is de autistische ontwikkeling van de hersenen. Een andere manier is de neurotypische ontwikkeling (die vaak normaal wordt genoemd).

Vaak ook worden andere ontwikkelingen onder neurodivers geschaard: ADHD bijvoorbeeld. Hier zullen we het vooral over autisme hebben.

Neurodiverse relaties?

Een neurodiverse relatie is een relatie waarin een van beiden autistisch is, of waarin beiden autistisch zijn. Degene die autistisch is kan man of vrouw zijn (steeds meer wordt duidelijk dat vrouwen misschien wel net zo vaak autistisch zijn als mannen), en de relatie kan zijn tussen man en vrouw, tussen vrouwen, of tussen mannen.

Waarom deze site?

Er bestaat geen relatie zonder problemen.

In tegenstelling tot voor neurotypische relaties, bestaat er erg weinig aan hulp voor neurodiverse relaties. Er zijn weinig relatietherapeuten die iets van autisme weten, en er is weinig te vinden in boeken of op internet, dat speciaal gericht is op neurodiverse relaties.

Tegelijkertijd, omdat autisme steeds beter herkend wordt, ook bij volwassenen, en ook bij vrouwen, zijn er steeds meer relaties waarin beide partners weten dat een van beiden autistisch is, of waarin beiden autistisch zijn. Vaak ook is er het vermoeden van autisme bij een van beiden.

Op deze site verzamelen we adviezen, boekbesprekingen, wetenswaardigheden over autisme, kortom alles wat je behulpzaam kan zijn in een neurodiverse relatie.

We richten ons daarbij zowel op partners die zelf neurotypisch zijn, als op partners die autistisch zijn.