Individueel

Het lijkt misschien vreemd op het eerste gezicht, om een individueel coachingstraject in te gaan wanneer je problemen hebt in je relatie. Vanwege een aantal redenen vinden we individuele coaching in dit geval beter werken dan relatietherapie.

Voor jezelf zorgen

In de eerste plaats is individuele coaching een manier om voor jezelf te zorgen. In een relatie waarin autisme een rol speelt, is het vaak moeilijk om in voldoende mate voor jezelf te zorgen. Dat geldt voor beide partners.

Misverstanden voorkomen

Een belangrijk deel van een coachingstraject bij een relatie waarin autisme een rol speelt, zal het ophelderen en het voorkomen van misverstanden tot doel hebben.

Juist wanneer misverstanden tot problemen hebben geleid, is het erg moeilijk om misverstanden op zo’n manier op te helderen dat beide partners zich `gehoord’ voelen.

Dat is in elke relatie het geval, maar in een relatie waarin autisme speelt, is dat een belangrijk struikelblok bij relatietherapie.

Daarom werkt een individuele aanpak beter.