Coaching

Coaching of therapie

Het verschil tussen coaching en therapie is strikt genomen dat er bij therapie gekeken wordt hoe je in elkaar zit, naar je verleden. Je bekijkt dan samen met de therapeut wat er `van binnen’ dwars zit. De therapeut helpt je daarmee aan de slag te gaan.

Coaching blijft meer aan de buitenkant. Je krijgt adviezen mee hoe u problemen te lijf kunt door een andere woordkeuze, een ander gedrag. De coach kan ook helpen inzicht te krijgen in de problemen die er spelen: een beter begrip is vaak al voldoende om tot een oplossing te komen.

In de praktijk is het onderscheid natuurlijk niet zo zwart-wit. Bij een coachingstraject zul je vrijwel altijd ook meer over uzelf te weten komen. En bij een therapie wordt er niet altijd diep in het verleden gegraven.

Bij ons ligt de nadruk op coaching. We proberen samen de problemen in kaart te krijgen, ze te analyseren, en te bekijken hoe ze pragmatisch zijn op te lossen. Daarbij is kennis over wat autisme inhoudt onontbeerlijk.

Verwachtingen en communicatie

Relatieproblemen hebben (in elke relatie) vaak te maken met verwachtingen en met communicatie.

Dat maakt het direct duidelijk waarom er zo gemakkelijk problemen optreden wanneer (minstens) een van beide partners autistisch is. Er treden heel gemakkelijk misverstanden op in de communicatie. Bovendien komen de verwachtingen van elkaar vaak niet overeen met wat je elkaar te bieden hebt.

Verwachtingen en communicatie vormen dan ook het hoofdbestanddeel van het coachingstraject.